BACKGROUND.png

FORMING THE FUTURE

 

45%

צמצום משך הביצוע

50%

חסכון בכוח אדם

30%

הפחתת עלות הפרויקט

70%

פחות הנפות

 
 
%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%AA%20%D7%A9%D7%9E%

עלינו

מרבית הבנייה בעולם היא בנייה קונבנציונאלית לא מתועשת – איטית, בזבזנית בכוח אדם ועתירת סיכונים.
התבניות המתקדמות שפיתחנו נותנות את המענה המיטבי:

הפחתת עלויות
קיצור משך הבניה
צמצום הסיכונים וחוסר הוודאות
חיסכון בכוח אדם
שיפור איכות הבנייה
הגברת הבטיחות באתר הבנייה

שירותים

 

ליווי

הכשרה

תכנון

 

בדיקות ואישורים

בדיקת אטימות לגזים

בדיקת קרינה

בדיקת בידוד תרמי

בדיקת בטון

מידע טכני

להורדת תיק המוצר לחצו מטה

רגולציה

אישור פקע"ר למרחבים מוגנים

אישור פקע"ר למיגון סטטיסטי

תעודת ISO 9001

אישור חח"י למוצר החברה

אישור מת"י - ת"י 5075

מרכז המשאבים

שיתופי פעולה

 
 
  • Facebook

רחוב הגבעה 26

אבן יהודה, 4054520

טל': 053-3887350

iform.office@gmail.com

©2021 by i-form

Golmat_Logo_About